Psychoterapia to rozmowa, która leczy

Zastanawiałeś/aś się kiedyś na czym to polega?

Szukasz pomocy psychologicznej?

 

 

Psychoterapia to leczenie poprzez rozmowę, przy zachowaniu pewnych reguł. Odróżnia się od rozmów, jakie prowadzimy z przyjaciółmi czy z osobami bliskimi, między innymi tym, że terapeuta nie ocenia, nie udziela rad i nie daje gotowych rozwiązań.

Każda pomoc psychologiczna jak i psychoterapia polega na odkrywaniu słabych i mocnych stron osobowości. W efekcie pacjent osiąga większą dojrzałość i niezależność oraz staje się bardziej odporny na stres. Innym efektem terapii jest wyciszenie wewnętrzne i zdolność do autorefleksji, która zwykle pozostaje na całe życie. Po odbyciu udanej psychoterapii pacjent postrzega siebie i świat zewnętrzny w inny – dojrzalszy i bogatszy – sposób.

Pomoc psychologiczna oraz psychoterapia, która odbywa się w naszej Klinice Pomocy Psychologicznej  prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym.

Terapia na podłożu psychodynamicznym polega na doprowadzeniu treści psychicznych (np.: trudnych przeżyć, które zostały zapomniane) do świadomości, ich analizie i przepracowaniu. Wynikiem tych zabiegów jest wgląd. W praktyce oznacza to, że osoba zmagająca się z problemami natury psychicznej nabiera świadomości co do ich znaczenia i genezy. Konsekwencją wglądu jest zmiana w sposobie odczuwania i funkcjonowania pacjenta.
Istotą terapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym jest dążenie do świadomego przeżywania siebie i otoczenia.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu i wyprawy we wspólną podróż w głąb siebie, jaką jest psychoterapia.